Eurosfera formirala Pesnički kružok 

Agencija „Eurosfera Education“, iz Beograda, u sklopu svoje delatnosti ostalog obrazovanja, uspostavlja Bazu podataka o manje poznatoj poeziji, odnosno pesničkom stvaralaštvu koje nije privuklo primerenu pažnju književne i ostale javnosti od 2000. godine do danas u Republici Srbiji, Republici Srpskoj i srpskom rasejanju.
Baza će biti uspostavljena na osnovu predloga samih pesnika. Oni će na e-mail adresu Agencije „Eurosfera Education“ slati svoj izbor sopstvenih pesničkih dela koja su objavljena ili iz rukopisa.
Agencija „Eurosfera Education“ sarađuje sa navedenim predlagačima za Bazu podataka i u javnoj prezentaciji u Beogradu, na osnovu prethodnih dogovora.

Uredništvo 

Predlozi za Bazu:

– korigovani i redigovani tekstovi predloženih pesama, format A4;
– lični podaci autora (može i uz pseudonim);
– bibliografski podaci o priloženim pesmama (ako su objavljivane), i
– adresa autora za dalju prepisku, po potrebi.

   

Zamena za strasti. Izbor iz zbirki pesama Nemanje Božića